Gốc > SKKN >

SKKN NĂM HỌC 2010 - 2011

Tên đề tài

Một số biện pháp trong công tác

chủ nhiệm lớp.

 

Người thực hiện :       Nguyễn Phú Quốc .

        

TRƯỜNG TIỂU HỌC “C” NHƠN  MỸ – CHỢ MỚI – AN GIANG

 

      I . ĐẶT VẤN ĐỀ

            Năm học 2010 – 2011 là năm học tiếp tục “ Đổi mới quản lí và nâng cao chất lượng giáo dục”

 - Là năm học tiếp tục các cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ”, cuộc vận động hai không với 4 hội dung: “ Nói không với tiêu cực thi cử, bệnh thành tích trong giáo dục, vi phạm đạo đức nhà giáo và việc ngồi nhằm lớp”, “ Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi dua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” Năm thứ hai triển khai việc thực hiện đánh giá xếp loại giáo viên theo chuẩn giáo viên Tiểu học. Giáo viên tiếp tục thực hiện đổi mới nội dung, phương pháp dạy học; đánh giá kết quả hoc tập của học sinh, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ.

          - Như chúng ta đã biết duy trì sĩ số lại cần thiết và bức xúc hơn nữa cho nhu cầu giáo dục hiện nay. Năm học này tôi được phân công chủ nhiệm khối 4. So với những năm học trước, lớp tôi chủ nhieemjnawmf trong diện học sinh thuộc lao đọng nghèo, hoàn cảnh khó khăn và diện xóa đói giảm nghèo lại nhiều. Vì thế việc đến trường của các em cũng bị gián đoạn, thêm vào đó năng lực học tập của các em lại yếu nên dẫn đến dễ chán nản, vắng mặt ngày càng nhiều và đồng thời dẫn đến việc bỏ học..

- Trên tinh thần “ Tình thương và trách nhiệm” tôi luôn luôn day dứt trước tình trạng trên. Tôi đã vận dụng lại các biện pháp tiến hành những năm học trước và có phần cải tiến đổi mới hơn, bản thân thấy rằng dã có kết quả cao hơn nhiều. Tôi xin tạm nêu ra :

Thuận lợi và khó khăn

        *Về thuận lợi:

- Được sự quan tâm chỉ đạo và phân công công việc hợp lí của Ban giám hiệu trường cùng tập thể giáo viên trong tổ khối năng nổ, đoàn kết, nhiệt tình trong công tác..Giúp đỡ để khắc phục mọi khó khăn hoàn thành mọi nhiệm vụ do cấp trên phân công..

- Công tác “ xã hội hóa giáo dục” trong toàn xã hội có nhiều chuyển biến rõ nét và sự quan tâm đồng tình ủng hộ, tạo tiền đề cho việc phát triển và hoàn thành nhiệm vụ năm học và hoàn thành nghị quyết, chỉ tiêu, kế hoạch của khối, của trường đề ra.

- Được sự quan tâm của chính quyền Đảng và nhà nước đối với học sinh :

- Phụ huynh ngày càng nhận thức sâu sắc hơn về giáo dục và có sự quan tâm đến việc học hành của con em mình.

     * Về khó khăn:

- Một số học sinh chưa có ý thức tự học tự rèn. Còn lười học, ham chơi. Vẫn còn tình trạng học sinh đi học không chuyên cần. Đối tượng học sinh có hơn 80% là con em sống thuộc nghề làm thuê, làm mướn.

- Một số học sinh còn nhút nhát , ngại giao tiếp nên ít nhiều hạn chế trong tiếp thu kiến thức trên lớp.

- Một số học sinh trong diện vừa đi học vừa giúp đỡ gia đình, nên ảnh hưởng , thường vắng, tâm lí chán học do không theo kịp chương trình, do khó khăn về kinh tế, do đó mặc cảm tự ti dẫn đến một số em bỏ học.

- Đa số gia đình phụ huynh điều kiện kinh tế quá khó khăn, nên cũng ảnh hưởng khá lớn cho việc chăm lo, đầu tư, mua sắm trang thiết bị cho con em đến trường. Nếp sống sinh hoạt gia đình còn nhiều lạc hậu .

 

II. Nội dung biện pháp thực hiện

1.Tư tưởng chính trị:

a/ Đối với bản thân :

          Chính trị vững vàng, xây dựng kĩ cương môi trường sư phạm. Đoàn kết phấn đấu, sawqnr sàng nhận nhiệm vụ và hoàn thành tốt công việc được giao. Thực hiện cuộc vận động 2 không với 4 nội dung của Bộ giáo duc và cuộc vận động : Nói không với tiêu cực thi cử, bệnh thành tích trong giáo dục, vi phạm đạo đức nhà giáo và việc ngồi nhằm lớp”, “ Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi dua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ”. Gần gũi thương yêu tôn trọng học sinh, gương mẫu trong giảng dạy,. Thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, có ý thức tự học tự rèn không ngừng học tập nâng cao chuyên môn nghiệp vụ.

           Nghiêm túc thực quy chế chuyên môn. Thực hiện đúng luật giáo dục sửa đổi. Thực hiện đúng nội quy và điều lệ trường Tiểu học.

b/ Đối với học sinh:

+ Thực hiện tốt nội quy nhà trường, lớp học và năm nhiệm vụ của học sinh.

+ Phấn đấu hạ thấp tỉ lệ học sinh chưa đạt xuống mức thấp nhất. Không có học sinh vi phạm nội quy nhà trường, lớp học. Giáo dục và ngăn chặng kịp thời học sinh có hành vi vi phạm đạo đức, quyết không để học sinh gây rối, mất trật tự xảy ra trong nhà trường.

2 .Mục tiêu phấn đấu và biện pháp thực hiện.

- Thi đua dạy tốt – học tốt. Đổi mới, sáng tạo trong phương pháp dạy - học.

- Tuân thủ mọi ý kiến chỉ đạo của các cấp lảnh đạo, phấn đấu phát huy cao tinh thần trách nhiệm, nhìn nhận đúng vai trò “ Người giáo viên nhân dân . Không ngừng tự nghiên cứu, sáng tạo để nâng cao tay nghề, hình thành cho học sinh những tố chất cơ bản về năng lực, đạo đức và  kĩ năng sống cho học sinh. Phài trang bị cho mình một lượng kiến thức cơ bản để đáp ứng nhu cầu học của học sinh. Dạy đúng đủ cương trình, không tự ý cắt xén chương trình, đảm bảo giờ giấc làm việc.

          Thực hiện tốt việc đánh giá học sinh đúng thông tư, không tự ý chuyển đổibuổi dạy. Kết hợp tốt với các đoàn thể trong và ngoài nhà trường, nhất là Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh để giáo dục học sinh.

          - Cần thay đổi phương pháp giảng dạy cho phù hợp với từng đối tượng học sinh, cần cập nhật hóa kiến thức thường xuyên, dạy phải chú ý lí thuyết phải đi đôi với thực hành, xác định đúng trọng tâm. Từ đó mới gây hứng thú cho học sinh.

          - Thường xuyên chú ý đến việc học bài, làm bài đối với các em học trung bình, yếu,… kịp thời nhắc nhở cho các em học tốt hơn.

          - Phát hiện bồi dưỡng học sinh khá, giỏi trong lớp. Khuyến khích học sinh nâng cao ý thức học tập, làm cán sự nòng cốt trong lớp. Khen thưởng, khuến khích đúng lúc, đúng chổ sẽ khích thích các em trong quá trình học.

          - Duy trì tốt sĩ số và phân chia học sinh theo nhóm trình độ để có biện pháp kèm cặp. Tổ chức họp phụ huynh theo định kỳ để báo cáo chất lượng học tập của các em cho phụ huynh nắm bắt và đề ra phương hướng giúp đỡ.

3. Giáo dục học tập:

          Chú trọng thực hiện việc đổi mới phương pháp dạy – học theo hướng tích cực, nhằm chuẩn bị nguồn năng lực mới ( phát triển toàn diện, sáng tạo chủ động thích ứng với xã hội hiện đại )

          - Người thầy luôn phải đổi mới cách nghĩ về dạy – học, từ đó nghiên cứu bằng được những biện pháp theo định hướng đổi mới.

 

III .CÁC BIỆN PHÁP TIẾN HÀNH.

 

            Như những năm qua, khi nhận lớp chủ nhiệm tôi đã thực hiện những công việc như sau :

1. Tổ chức điều tra nắm hoàn cảnh sống và đặc điểm tình hình từng đối tượng học sinh :

          -  Tôi nắm lại sơ yếu lý lịch học sinh ghi rõ họ tên, nghề nghiệp của cha mẹ, hoàn cảnh sống của từng gia đình, công việc thường ngày của học sinhphair làm ở nhà và là đứa con thứ mấy trong gia đình ?

          - Việc làm này giúp cho tôi hiểu rõ hơn hoàn cảnh của ngfem, nhằm có những biện pháp giáo dục thích hợp cho từng đối tượng.

2. Tổ chức điều tra chất lượng học tập và hạnh kiểm của năm trước :

          - Đây là việc làm toàn trường, không riêng vì lớp tôi, nhưng qua đó tôi nắm được sức học của các em để có biện pháp kềm cặp, động viên và uốn nắn, kiên quyết không để cho các em chán nản, bỏ học vì học yếu.

3. Tổ chức phụ đạo và bồi dưỡng học sinh yếu kém :

          - Đối với việc này, tôi đã thực hiện đôi bạn học tập theo từng bàn nhằm giúp đỡ lẫn nhau, học sinh khá giỏi kèm học sinh yếu kém.

          - Việc làm này có kết quả khá cao.

           Lớp có tất cả 15 đôi bạn học tập, trong đó nổi bật nhất là đôi bạn : Hoàng Thông - Đỗ Ý ; Luận - Ngọc Án ; Phạm Ý  - Lực ; Ngọc Phương - Thành Lợ ;, Thanh Ngân -Thanh Hiền ; Như Huỳnh  - Duy Khánh; Thùy Dương - Diễm Hà ; các em: Hoàng Anh, Qui, Hữu Đức,Thành Lợi, Ngọc, Thùy Dương, là những học sinh cá biệt của lớp, lười biếng học thường xuyên nghỉ học không phép, không chép bài không thuộc bài, vào lớp hay nói chuyện riệng, làm mất trật tự làm ảnh hưởng đến lớp, thầy cô than phiền, nhưng từ khi sắp xếp chổ ngồi lại trong hai tháng đầu năm các em có tiến bộ rõ rệt, còn các em như : Diễm Hà, Mỹ Linh, Nguyễn Ý, Trung Phát, Ngọc Sang, Ngoc Ánh, Ngọc Phương lại rất nhiệt tình đối với bạn bè, thường xuyên động viên, an ủi, nhắc nhở bạn trong học tập, hướng dẫn giúp đỡ bạn rất tận tình các phương pháp học theo từng môn cụ thể.

Ngoài ra, thường xuyên truy bài đầu giờ cho bạn, xem việc học các bạn như việc học chính của mình. Vì tôi đã đưa ra kế hoạch thi đua trong đôi bạn học tập sẽ trừ điểm học tập như nhau : khi có một em không hiểu bài, hay không thuộc bài, không làm.

- Các em phải báo việc làm của mình và sự tiến bộ, sự chậm tiến của bạn cho tôi thường xuyên vào tiết sinh hoạt cuối tuần để tôi đưa ra những biện pháp uốn nắn kịp thời. Bên cạnh đó các em học sinh giỏi khá tôi phân công cụ thể theo từng em vào giờ truy bài đầu giờ 15 phútđể giảng bài tập khó của các môn, luyện đọc tập đọc cho các bạn, cả lớp đều theo dõi và chỉnh sửa lại cho các bạn đúng hơn.

- Riêng bản thân tôi trong 15 phút đầu giờ : Kiểm tra tập vở, làm bài tập ở nhà của những học sinh yếu kém, xem xét cách thực hiện của đôi bạn học tập cùng với việc quản lí của ban cán sự lớp để điều chỉnh cho phù hợp hơn. Để có được kết quả cao hơn, tôi thường ở lại lớp vào tiết cuối ngày thứ ba, thứ sáu hàng tuần để bồi dưỡng, nhắc nhở học sinh yếu kém, họp cán bộ lớp, các tổ trưởng, tổng kết hoạt động trong tuần, bàn kế hoạch cho tuần tới của lớp và của trường đề ra.

          - Qua việc làm trên, tình cảm thầy trò ngày càng thân thiết hơn, nhiều em có thái độ rụt rè và nhút nhát trước kia, nay không còn nữa, lại trở thành mạnh dạn hơn trong trả lời tìm hiểu xây dựng bài, lại càng tin tưởng hơn về sự công bàng, hợp lí, không thiên vị, bao che. Từ đó các em lại càng vững vàng trong việc bàn bạc, kiến nghị và cả sự đấu tranh chống lại những bạn học sinh thường vi phạm nội quy của lớp mà không sợ bạn thù ghét.

4. Vận động học sinh có hoàn cảnh khó khăn:

- Đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn tôi vận động lớp giúp đỡ tập, đồ dùng học tập để hổ trợ các em ; nếu gặp đau ốm lại càng quan tâm hơn cụ thể như những trường hợp sau :

- Nguyễn Vũ Hoàng Anh : Gia đình thược diện xóa đói giảm nghèo, chưa được cấp sổ, cha mẹ cùng với anh em đi làm mướn ở xa phải ở với chú. Bản thân em học rất giỏi, chăm ngoan. Tập thể lớp tặng tập vở và đồng dùng học tập, …

          - Nguyễn Thị Thanh Ngân : Cha mẹ đi làm thuê rất nghèo, tập thể tặng tập, viết, ….

          - Những việc làm nhỏ tuy vật chất không đáng là bao nhưng đã tạo được tình cảm gắn bó, các em biết yêu thương giúp đỡ lẫn nhau với tinh thần đoàn kết tương trợ cao.

5. Đến thăm những gia đình học sinh tự ý bỏ học:

          - Qua kiểm diện hàng ngày tôi quản lý chặt chẽ các trường hợp nghỉ học không phép dù chỉ một ngày, tôi đều trực tiếp đến nhà vận động phụ huynh cho con em đi học đều đặn hơn.

          - Đặc biệt dối với những em tự ý bỏ học hoặc gia đình giải quyết cho nghỉ học, tôi cố gắng thuyết phụcđể các em trở lại học bình thường. Cụ thể tôi vận động ba em trở lại trường như :

          - Em Nguyễn Thị Thanh Ngân : Mặc dù đã được hỗ trợ thêm sách, vở, quần aosnh]ng vì gia đình quá nghèo, cha mẹ làm mướn cõng gạch từ sáng sớm đến chiều tối mới về, bản thân em học yếu, tự ái chán nanrbor học. Sau khi tôi đến nhà vận động em trở lại học, hiện là học sinh khá giỏi của lớp.

          - Nguyễn Duy Khánh : Gia đình rất nghèo, cha làm thuê, mẹ làm nhang để nuôi gia đình, em là đứa con lớn nhất trong gia đình cho nên ngoài giờ học ở lớp về nhà em còn phụ tiếp mẹ trông em nhỏ, phụ giúp tiếp mẹ việc nhà ít có thời gian học bài và làm bài ;ại thiếu người kềm cặp giúp đỡ em trong học tập. Vì thế em thường không thuộc bài, không soạn bài và làm bài ở nhà, dẫn đến học yếu nên chán nản, tự ý bỏ học, gia đình chấp thuận. Sau khi hiểu rõ sự việc bản thân tôi đến nhà vận động em trở lại trường, hiện là học sinh trung bình khá của lớp và đi học rất đều đặn.

- Em Nguyễn Văn Ngọc : Đối với bạn Ngọc thì không thua kém vì những bạn vừa nêu. Cha phải ở với mẹ gia đình không có đất sản xuất  phải đi làm thuê, làm mướn để kiếm sống em thì hái rau rừng đem ra chợ bán, sáng đi chợ, trưa đi lái rau bắt ốc, cua và trông chừng em nhỏ còn việc học của đành giao hết cho thầy giáo không quan tâm.

+ Đối với trường hợp này tôi càng quan tâm hơn, Khi đếm nhà tôi càng thuyết phục gia đình nên quan tâm việc học của mình hơn. Tôi đã đưa ra một số giải pháp sau : Đề nghị gia đình kiểm tra đôn đốc viecj học ở nhà, căn cứ vào thời khóa biểu đã dán lên góc bàn học tập của em. Ngoài ra, tôi yêu cầu gia đình mặc dù đi làm ăn kiếm sống nhưng cũng thu xếp và dành thời gian để quan tâm con em mình hơn. Tôi đã gợi lòng thương yêu của họ đối với một đứa con, đứa em út khi không có mẹ thì ao ước biết chừng nào khi có người chăm sóc, lo lắng, quan tâm và yêu thương …. Niềm vui lớn nhất đối với lứa tuổi trẻ là cần được học hành, phải được hưởng đầy đủ vể quyền lợi trẻ em.

- Bên cạnh việc làm trên, tôi còn đến gặp gia đình của người chú để kêu gọi ủng hộ của họ. Sau khi phân tích vụ việc, bà con của em Hoàng Anh đã bằng lòng với tôi về việc làm trên bằng cách : Khi không có cha mẹ hoặc anh của Hoàng Anh ở nhà thì họ có thể kiểm tra đôn đốc, nhắc nhở việc học của em. Tôi lấy tin tức của em tuần hai laanfqua phần báo cáo của gia đình và bà con ở xóm em. Đến trường Hoàng Anh được sự giúp đỡ của thầy cô, bạn bè nhất là đôi bạn học tập một cách tận tâm và nhiệt tình.

- Với những cử chỉ của tôi, bản thân các ẹm học yếu và gia đình gặp khó khăn trong cuộc sống đáy thức được : Các em thấy như mình không bị cô lập trong lớp mà thấy rằng tập thể lớp là một mái nhà chung đang đùm bọc và giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Hiieenjcacs em là học sinh trung bình, khá của lớp, đi học rất đều và tiến bộ rõ rệt.

6 . Thực hiện tốt tiết sinh hoạt lớp :

          - Trong tiết sinh hoạt lớp cuối tuần, tôi chuẩn bị nội dung và phân tích kĩ những mặt ưu ( dù rất nhỏ của các em ) và cũng rất nghiêm khắc với những vi phạm nội quy của trường, tôi luôn biểu dương các em học yếu có tiến bộ, các em đã khắc phục được những yếu điểm để đi lên và để động viên khích lệ :  Tôi dùng phần thưởng nhỏ như : Tập, vở, bút, viết, …. Để khen thưởng, vui chơi tạo cho các em có được không khí ấm cúng của gia đình. Hầu hết các buổi trong tuần, tôi đều có mặt 15 phút đầu giờ để hướng dẫn các em tuy bài và trao đổi cán bộ lớp về tình hình của lớp.

          - Lớp được đi vào nề nếp sớm là do ngay từ đầu năm, tôi đã xây dựng một đội ngũ đầy đủ uy tín, gương mẫu cho các em bầu ra. Sau đó tôi phân công cụ thể với trách nhiệm rõ ràng, người nào việc đóvà tôi luôn là chỗ dựa vững chắc cho các em khi có sự việc.

          - Phản kháng không hợp lí xảy ra. Tôi đã xây dựng lớp thành một tập thể đoàn kết, nhất trí, hỗ trợ lẫn nhau để cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ.

         

 

 IV. KẾT QUẢ CỤ THỂ :

 

     1. Kết quả ban đầu :

- Qua những việc làm trên, lớp tôi chủ nhiệm hiện nay luôn duy trì sĩ số 100 % 29 / 29 , đạt kết quả khá cao so với những năm học trước.

     2. Kết quả đạt được :

           - Sau thời gian sử dụng nhiều năm tôi thực hiện với những biện pháp trên và có cải tiến theo tình hình cụ thể của từng naem học, bản thân nhận thấy có kết quả khá cao so với những năm học qua, cụ thể như sau:

           + Năn học 2006 - 2007 : Sĩ số 30 cuối năm 28, giảm 2, tỉ lệ 93.33%.

Giỏi : 6      Khá :  9       Trung bình :   14

          + Năm học 2007 - 2008 : Sĩ số 29 cuối năm 29, giảm 0, tỉ lệ 100 %.

Giỏi : 6      Khá :  10       Trung bình :   13

          + Năm học 2008 -2009 :  : Sĩ số 28 cuối năm 28, giảm 0, tỉ lệ 100 %.

Giỏi : 8     Khá :  12       Trung bình :   10

          + Năm học 2009 - 2010 : Sĩ số 30 cuối năm 30 , giảm 0, tỉ lệ 100%.

Giỏi : 10      Khá :  11       Trung bình :   9

          + Năm học 2010 - 2011 :Sĩ số 29, cuối kì I khoâng giảm. Trong tương lai lớp tôi sẻ lên thẳng 100 % .

          + Như vậy trong ba năm liền, lớp tôi chủ nhiệm đã duy trì sĩ số 100%, cùng với kết quả học tập khá cao ở lớp đã đạt từ giữa học kì I đến nay là : Giỏi 9 em ; khá 10 em ; trung bình 9 em và yếu 1 em ; những hiện nay 1 em yếu học đã được đạt từ loại trung bình trở lên.

 

V. NGUYÊN NHÂN THÀNH CÔNG:

 

- Bản thân tự suy nghĩ rằng nếu là một giáo viên đứng lớp hay là giáo viên chủ nhiệm thì cũng phải đáp ứng đủ nhu cầu sau :

+ Ngoài việc nâng cao chất lượng dạy và học còn phải đảm bảo được việc duy trì sĩ số lớp.

+ Phải biết vận động kịp thời, trực tiếp gặp phụ huynh của các em để phân tích sự thiệt thòi của con em mình thất học, từ đó gợi lên được lòng thương yêu của họ đối với con cái.

          + Phải biết giúp đỡ về vật chất và tinh thần để những em bỏ học yên tâm trở lai trường, lớp tiếp tục đi học.

          + Phải thực sự hết lòng thương yêu học sinh, tạo tình cảm gắn bó và tình cảm giũa thầy và trò thắm thiết hơn và luôn luôn theo dõi uốn nắn các em tìm mọi biện pháp để khắc phục mọi tình huống đối với việc học của các em.    

 

  VI . NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM:

 

- Qua những việc tôi đã làm và đã thành công, bản thân rút ra cho mình những bài hocjquys báo mà mỗi người giáo viên cần phải có và cần phải thực hiện.

* Phải nhạy bén với mọi công việc, mọi tình hướng, có cách xử lí đúng đắn dứt khoát và khoa học.

* Phải có tầm nhìn rộng,phải hiểu và nắm kĩ hoàn cảnh sống của từng em học sinh, phải có tình thương và biết chia sẻ buồn vui cùng các em, xem các em là những người thân của mình.

* Phải biết trân trọng những thành tích của các em, khuyến khích động viên đúng lúc, kịp thời.

* Ngoài công việc đạy chữ cho các em, người giáo viên còn là người cha, người mẹ, người anh, người chị phải định hướng giáo dục các em trở thành người tốt, hữu ích cho xã hội.

* Phải thường xuyên theo dõi kết quả học tập của học sinh, thông báo cho gia đình, với nhà trường và với tập thể lớp đẻ có kế hoạch hỗ trợ giúp đỡ học sinh tiến bộ.

* Phải tập cho mình có một đức tính kiên trì, nhẫn nại và chịu khó thì mới không phải bó tay trước những thử thách.

* Phải giáo dục tư tưởng, tình cảm đạo đức và tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của học sinh làm cho học sinh nhận thức đâu là đúng, đâu là sai để phát huy và khắc phục, ngày càng làm cho mình hoàn thiện hơn.

* Nói tóm lại, là một giáo viên thì ta phải thật yêu nghề, mến trẻ, luôn luôn hòa đồng và gần gũi với học sinh mới đạt hiệu quả cao.

         

VII. KẾT LUẬN:

 

- Trên đây là một số kinh nghiệm nhỏ, tôi đã rút ra trong quá trình công tác chủ nhiệm từ năm học 2006 - 2007 đến nay.

- Tôi mong các cấp lãnh đạo và các quý đồng nghiệp trao đổi thêm để chúng ta có những biện pháp hữu hiệu hơn về việc duy trì sĩ số và chủ nhiệm lớp ở các khối trong những năm học tiếp theo.


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Phú Quốc @ 18:34 09/12/2011
Số lượt xem: 654
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến