SKKN NĂM HỌC 2013 - 2014

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CHỢ MỚI TRƯỜNG TIỂU HOC C NHƠN MỸ Đề tài: MỘT SỐ KINH NGHIỆM ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC MỘT SỐ MÔN HỌC Ở LỚP 4, 5 Thuộc lĩnh vực: Công nghệ thông tin Người Thực hiện: Nguyễn Phú Quốc Chức vụ: Giáo viên dạy lớp 5C Tháng 12 năm 2013 I. MỤC LỤC: Thứ tự các...

SKKN 2012 -2013

MỘT SỐ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN VIỆC ĐIỀU CHỈNH DẠY HỌC TOÁN THEO HƯỚNG GIẢM TẢI VÀ PHÂN HOÁ ĐỐI TƯỢNG HỌC SINH Ở TIỂU HỌC. I. ĐẶT VẤN ĐỀ: Trong những năm học vừa qua việc thực hiện chương trình thay sách giáo khoa đã có nhiều thành quả, vừa thực hiện vừa rút kinh nghiệm đã được chỉnh sửa thay đổi cập nhật thường xuyên cho nội dung phù hợp, hợp lý hơn. Bộ GD&ĐT đã...

SKKN 2011 - 2012

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CHỢ MỚI TRƯỜNG TIỂU HOC C NHƠN MỸ Đề tài: HÌNH THÀNH NĂNG LỰC VÀ THÓI QUEN VIẾT ĐÚNG CHÍNH TẢ CHO HỌC SINH LỚP 4 Thuộc lĩnh vực: Phân môn chính tả Người Thực hiện: Nguyễn Phú Quốc Chức vụ: Giáo viên dạy lớp Tổ chuyên môn: Tổ…khối 4 Số di động ...

SKKN NĂM HỌC 2010 - 2011

Tên đề tài Một số biện pháp trong công tác chủ nhiệm lớp. Người thực hiện : Nguyễn Phú Quốc . TRƯỜNG TIỂU HỌC “C” NHƠN MỸ – CHỢ MỚI – AN GIANG I . ĐẶT VẤN ĐỀ Năm học 2010 – 2011 là năm học tiếp tục “ Đổi mới quản lí và nâng cao chất lượng giáo dục” - Là năm...

SKKN NĂM 2009 - 2010

Tên đề tài Một số giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức dạy học theo nhóm Người thực hiện : Nguyễn Phú Quốc . TRƯỜNG TIỂU HỌC “C” NHƠN MỸ – CHỢ MỚI – AN GIANG I.Mở đầu: Trước kia người ta tin rằng học sinh sẽ đạt được kết quả học tập tốt khi giáo viên giải thích kiến thức một...

SKKN NĂM HỌC 2008 - 2009

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM. ************ Công tác chủ nhiệm lớp của người giáo viên tiểu học Giáo viên: Nguyễn Phú Quốc. ...