Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Phú Quốc
Giới tính Nam
Website https://nguyenphuquoccmag.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học C Nhơn Mỹ
Quận/huyện Huyện Chợ Mới
Tỉnh/thành An Giang
Chuyên môn Lớp 5
Xác thực bởi Trịnh Thanh Liêm, Lê Hồng Thái
Đã đưa lên 2361 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2543 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1206 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 1112501 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này