Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Lê Quang Long
Giới tính Nam
Website https://longquang60.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lê Lợi
Quận/huyện Thành phố Quy Nhơn
Tỉnh/thành Bình Định
Chuyên môn Toán học
Xác thực bởi Lê Thanh Hải, Bùi Vĩnh Hòa
Đã đưa lên 487 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 335 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 563 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 646412 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này