Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Mùi
Giới tính Nữ
Website https://muihanh.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Xã Tư
Quận/huyện Huyện Đông Giang
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Xác thực bởi Trần Thị Hà, Huỳnh Văn Ba
Đã đưa lên 1652 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2273 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 3323 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 11523 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này