Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Nguyễn Thị Trúc Ly
Giới tính Nữ
Đơn vị Trường ĐH Pham Văn Đồng
Tỉnh/thành Quảng Ngãi
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 219 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 0 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này