Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Vũ Duy Minh
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Quang Trung
Quận/huyện Thành phố Hạ Long
Tỉnh/thành Quảng Ninh
Chuyên môn Tin học
Xác thực bởi Trương Hoàng Anh
Đã đưa lên 703 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 65 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 393875 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này