Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên ThS. Phan Thị Hồng Phúc
Giới tính Nữ
Website https://hongphuc76.violet.vn
Chức vụ Giảng viên Sư phạm
Đơn vị Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên
Quận/huyện Thành phố Thái Nguyên
Tỉnh/thành Thái Nguyên
Xác thực bởi Ngô Văn Chinh
Đã đưa lên 688 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 229 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 250 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 69080 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này