Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Hồ Viết Uyên Nhi
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/uyennhi_91
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Đạ Long
Quận/huyện Huyện Đam Rông
Tỉnh/thành Lâm Đồng
Chuyên môn Toán học
Xác thực bởi Đoàn Khoa Vịnh, Trần Văn Hải
Đã đưa lên 1516 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 20 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 24842 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này