Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Vi Văn Học
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Phúc Thắng
Quận/huyện Huyện Sơn Động
Tỉnh/thành Bắc Giang
Chuyên môn Lịch sử, Địa Lý
Xác thực bởi Đào Văn Dũng, Nông Thị Hương
Đã đưa lên 418 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 242 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 51998 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này