Thông tin thành viên

611628.jpg";i:1;i:195;i:2;i:150;}}-photo
Họ và tên Nguyễn Hòa
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/nguyenhoa1964
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Điện Ngọc
Quận/huyện Huyện Điện Bàn
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Toán học
Xác thực bởi Than Van Chuong, Ngô Thị Thanh Vân
Đã đưa lên 76 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 6191 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 4092 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này