Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Mạnh Nhừng
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/Xuanthanhthuphu19952010
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Thư Phú
Quận/huyện Huyện Thường Tín
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Toán học, Vật lý, Tin học
Giới thiệu giáo viên THCS Thư Phú Thường Tín Hà Nội
Xác thực bởi Ngô Văn Chinh
Đã đưa lên 170 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 3667 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 158 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 28528 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này