Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Nga
Giới tính Nữ
Website https://nganguyen0104.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo
Quận/huyện Quận 1
Tỉnh/thành Hồ Chí Minh
Chuyên môn Lớp 5
Giới thiệu Bình Thường
Xác thực bởi Vũ Ngọc Hải Bằng, Nguyễn Diễm My
Đã đưa lên 221 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1544 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1910 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 15316 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này