Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Đang bị khóa
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/khoi333
Chức vụ Giảng viên Sư phạm
Đơn vị Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An
Quận/huyện Thành phố Vinh
Tỉnh/thành Nghệ An
Giới thiệu Nguyên phó bí thư đoàn trường CDSP Nghệ An, TW Đoàn tặng Bằng khen.Thích Âm nhạc - Hội họa - Tin học - Ngoại ngữ v.v.
Xác thực bởi Ngô Văn Chinh
Đã đưa lên 486 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 141 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 88856 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này