Thông tin thành viên

4666.jpg";i:1;i:127;i:2;i:200;}}-photo
Họ và tên ThS. Nguyễn Hồng Chuyên
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/hongchuyen1012
Chức vụ Giảng viên Sư phạm
Đơn vị Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên
Quận/huyện Thành phố Thái Nguyên
Tỉnh/thành Thái Nguyên
Xác thực bởi Ngô Văn Chinh, Trần Thị Thơm
Đã đưa lên 101 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 911 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 5 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 3437 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này