Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Dương Thi Tố Loan
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Võ Thị Sáu
Quận/huyện Thành phố Bạc Liêu
Tỉnh/thành Bạc Liêu
Chuyên môn Hóa học
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 12 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2479 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 6168 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này