Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Quốc An
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/ab111
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tam Quan Bắc
Quận/huyện Huyện Hoài Nhơn
Tỉnh/thành Bình Định
Chuyên môn Ngữ văn
Xác thực bởi Nguyễn Văn Mạnh, Nguyễn Vương Khoa
Đã đưa lên 133 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 207 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 40 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 48161 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này