Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Nguyễn Vương Khoa
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tam Quan Bắc
Quận/huyện Huyện Hoài Nhơn
Tỉnh/thành Bình Định
Chuyên môn Tin học
Xác thực bởi Nguyễn Văn Mạnh, Nguyễn Thanh Thuỷ
Đã đưa lên 24 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 93 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 78 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 8149 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này