Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thơ Văn
Giới tính Nam
Website https://nguyenthovanptb.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Phú Thọ B
Quận/huyện Huyện Tam Nông
Tỉnh/thành Đồng Tháp
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Giới thiệu - Chiến sĩ thi đua cơ sở các năm (2002; 2009; 2010; 2011, 2012, 2015, 2016) - Bằng khen UBND Tỉnh (2010, 2012, 2016). - Bằng khen LĐLĐ Tỉnh 3 năm (2008; 2009, 2014). - Cán bộ Công đoàn tiêu biểu cấp tỉnh, huyện năm 2010, 2014.
Xác thực bởi Nguyễn Bảo Ngần, Trần Đình Hiển
Đã đưa lên 7035 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 84 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 111 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 938402 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này