Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thanh Xuân
Giới tính Nam
Website https://xuanmv.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lũng Pù
Quận/huyện Huyện Mèo Vạc
Tỉnh/thành Hà Giang
Chuyên môn Ngoại ngữ
Xác thực bởi Trương Hoàng Anh
Đã đưa lên 644 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 506 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 5129 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 79668 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này