Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Nguyễn Thanh Ngân
Giới tính Nữ
Đơn vị th ngô quyền
Tỉnh/thành đaklak
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 471 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 88 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này