Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thi Thanh Khuê
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/khuebtx63
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân
Quận/huyện Thành phố Quy Nhơn
Tỉnh/thành Bình Định
Chuyên môn Lớp 5
Xác thực bởi Khổng Văn Thắng, Nguyễn Thị Kiều Oanh
Đã đưa lên 25 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 299 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 4742 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này