Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Vũ Hồng Hà
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/vuha31184
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Trung Sơn
Quận/huyện Huyện Yên Lập
Tỉnh/thành Phú Thọ
Chuyên môn Công nghệ
Xác thực bởi Bùi Văn Vụ, Trần Thanh Bình
Đã đưa lên 35 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 629 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 2402 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này