Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Trần Thị Lệ Ngọc
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Chánh Phú Hòa
Quận/huyện Huyện Bến Cát
Tỉnh/thành Bình Dương
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 8 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1587 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 3358 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này