Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Trần Anh Mạnh
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Trung Sơn
Quận/huyện Huyện Yên Lập
Tỉnh/thành Phú Thọ
Chuyên môn Ngoại ngữ
Xác thực bởi Vũ Hồng Hà, Hỗ Trợ Thư Viện Violet
Đã đưa lên 3025 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 4418 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 19 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 973810 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này