Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Châu Tuấn
Giới tính Nam
Website https://chautuanlacthuy.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Cố Nghĩa
Quận/huyện Huyện Lạc Thủy
Tỉnh/thành Hòa Bình
Chuyên môn Toán học, Vật lý, Công nghệ
Giới thiệu
Xác thực bởi Phạm Thị Thu Hường, Nguyễn Thanh Hà
Đã đưa lên 981 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1798 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 6192 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 20552 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này