Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Hoàng Chí Thanh
Giới tính Nữ
Đơn vị THPT Nguyen Du
Tỉnh/thành Haỉ Dương
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 1 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 900 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 646 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này