Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Phạm Ngọc Long Nguyên
Giới tính Nữ
Đơn vị Trường THCS Tân Phú
Tỉnh/thành Bình Phước
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 524 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 5 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này