Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Nguyễn Thanh Thảo
Giới tính Nữ
Đơn vị Quận 6
Tỉnh/thành TPHCM
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 38 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 19 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này