Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Lê Kim Ngọc
Giới tính Nam
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị TRƯỜNG TH NGUYỄN BÁ NGỌC
Tỉnh/thành DAK LAK
Giới thiệu da co ky niem chuong vi su nghiep giao duc nam 2008
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 129 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1479 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 2 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 68867 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này