Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Nguyễn Hoài Thơ
Giới tính Nữ
Đơn vị Trường THCS Hòa Hiếu
Tỉnh/thành Nghệ An
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 14 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1125 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 2689 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này