Tuần 10. Ôn tập Giữa Học kì I

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Phú Quốc (trang riêng)
Ngày gửi: 18h:22' 09-10-2019
Dung lượng: 1.2 MB
Số lượt tải: 363
Số lượt thích: 0 người
CHÍNH TẢ
LỚP 5C.
ÔN TẬP.(tiết 2)
GIÁO VIÊN: NGUYỄN PHÚ QUỐC.
TRƯỜNG TIỂU HỌC C NHƠN MỸ.
1. Ôn tập: tập đọc và học thuộc lòng
Kiểm tra đọc thành tiếng
Thứ ba, ngày 29 tháng 10 năm 2019.
Chính tả
Ôn tập (Tiết 2)
2. Nghe - viết: Nỗi niềm giữ nước giữ rừng
Tôi biết tờ giấy tôi đang viết và cuốn sách này làm bằng bột nứa, bột gỗ của rừng. Ngồi trong lòng đò ngược sông Đà, nhìn lên nhiều đám cháy nghĩ mà giận người đốt rừng. Chính người đốt rừng đang đốt cơ man nào là sách.
Tôi còn biết rừng cầm trịch cho mực nước sông Hồng, sông Đà. Mỗi năm lũ to kéo về như dòng nước mắt đỏ lừ của rừng, những người chủ chân chính của đất nước lại càng thêm canh cánh nỗi niềm giữ nước, giữ rừng.
Theo Nguyễn Tuân
Thứ ba, ngày 29 tháng 10 năm 2019.
Chính tả
Ôn tập (Tiết 2)
2. Nghe - viết: Nỗi niềm giữ nước giữ rừng
- Tại sao tác giả lại nói chính người đốt rừng đang đốt cơ man nào là sách?
- Vì sao những người chân chính lại càng thêm canh cánh nỗi niềm giữ nước, giữ rừng?
- Bài văn cho em biết điều gì?
Thứ ba, ngày 29 tháng 10 năm 2019.
Chính tả
Ôn tập (Tiết 2)
2. Nghe - viết: Nỗi niềm giữ nước giữ rừng
Tôi biết tờ giấy tôi đang viết và cuốn sách này làm bằng bột nứa, bột gỗ của rừng. Ngồi trong lòng đò ngược sông Đà, nhìn lên nhiều đám cháy nghĩ mà giận người đốt rừng. Chính người đốt rừng đang đốt cơ man nào là sách.
Tôi còn biết rừng cầm trịch cho mực nước sông Hồng, sông Đà. Mỗi năm lũ to kéo về như dòng nước mắt đỏ lừ của rừng, những người chủ chân chính của đất nước lại càng thêm canh cánh nỗi niềm giữ nước, giữ rừng.
Theo Nguyễn Tuân
Thứ ba, ngày 29 tháng 10 năm 2019.
Chính tả
Ôn tập (Tiết 2)
2. Nghe - viết: Nỗi niềm giữ nước giữ rừng
Luyện viết từ khó:
- nghĩ
- nỗi niềm
- cầm trịch
- cơ man
Thứ ba, ngày 29 tháng 10 năm 2019.
Chính tả
Ôn tập (Tiết 2)
2. Nghe - viết: Nỗi niềm giữ nước giữ rừng
Tôi biết tờ giấy tôi đang viết và cuốn sách này làm bằng bột nứa, bột gỗ của rừng. Ngồi trong lòng đò ngược sông Đà, nhìn lên nhiều đám cháy nghĩ mà giận người đốt rừng. Chính người đốt rừng đang đốt cơ man nào là sách.
Tôi còn biết rừng cầm trịch cho mực nước sông Hồng, sông Đà. Mỗi năm lũ to kéo về như dòng nước mắt đỏ lừ của rừng, những người chủ chân chính của đất nước lại càng thêm canh cánh nỗi niềm giữ nước, giữ rừng.
Theo Nguyễn Tuân
Thứ ba, ngày 29 tháng 10 năm 2019.
Chính tả
Ôn tập (Tiết 2)
Chính tả
Ôn tập (Tiết 2)
Thứ ba, ngày 29 tháng 10 năm 2019.
Chính tả
Ôn tập (Tiết 2)
VIẾT BÀI.
SỬA BÀI.
2. Nghe - viết: Nỗi niềm giữ nước giữ rừng
Tôi biết tờ giấy tôi đang viết và cuốn sách này làm bằng bột nứa, bột gỗ của rừng. Ngồi trong lòng đò ngược sông Đà, nhìn lên nhiều đám cháy nghĩ mà giận người đốt rừng. Chính người đốt rừng đang đốt cơ man nào là sách.
Tôi còn biết rừng cầm trịch cho mực nước sông Hồng, sông Đà. Mỗi năm lũ to kéo về như dòng nước mắt đỏ lừ của rừng, những người chủ chân chính của đất nước lại càng thêm canh cánh nỗi niềm giữ nước, giữ rừng.
Theo Nguyễn Tuân
Thứ ba, ngày 29 tháng 10 năm 2019.
Chính tả
Ôn tập (Tiết 2)
1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng:
2. Nghe - viết: Nỗi niềm giữ nước giữ rừng
Bài sau: Luật Bảo vệ môi trường
Thứ ba, ngày 29 tháng 10 năm 2019.
Hoạt động nối tiếp
Chính tả
Ôn tập (Tiết 2)
Chúc các em học tốt
 
Gửi ý kiến