ĐỀ KTGKII LỚP 5 ĐỀ 2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Phú Quốc (trang riêng)
Ngày gửi: 17h:15' 23-03-2013
Dung lượng: 92.5 KB
Số lượt tải: 71
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ II
TRƯỜNG:………………………. MÔN: TIẾNG VIỆT - KHỐI: 5
LỚP:…………………………….. NĂM HỌC: 2012-2013
HỌ VÀ TÊN:…………………… THỜI GIAN: phút


ĐIỂM
- Đọc thành tiếng:……
- Đọc hiểu:……………
- Viết:…………………

Lời phê của giáo viên

- GV coi thi:……………………….

- GV chấm thi:…………………….


KIỂM TRA ĐỌC
ĐỌC THẦM VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI:( 5 điểm)
Ñóc thaăm baøi “ Nhà tài trợ đặc biệt của cách mạng” SGK, TV5. Taôp 2 trang 20 vaø khoanh vào ý đúng cho các câu hỏi sau:
Câu 1: Ông Võ Đình Thiện là ?
a. Công nhân
b. Nông dân
c. Nhà tư sản
Câu 2: Năm 1943, thông qua ai Ông Đỗ Đình Thiện gửi ủng hộ quỹ Đảng?
a. Nguyễn Minh Triết
b. Nguyễn Lương Bằng
c. Nông Đức Mạnh
Câu 3: Ngân quỹ của Đảng năm 1943 là bao nhiêu?
a. 3 vạn đồng
b. 10 vạn đồng
c. 24 đồng
Câu 4: Những đóng góp của ông Thiện trong kháng chiến?
a. Ủng hộ chính phủ 64 lạng vàng
b. Hàng trăm tấn thóc
c. Hiến toàn bộ đồn điền Chi Nê cho nhà nước.
câu 5: Hoàn thành nội dung bài học:
- Biểu dương……………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Câu 6: Dòng nào dưới đây nêu đúng nghĩa của từ an ninh?
a. Không có chiến tranh và thiên tai.
b. Yên ổn hẳn, tránh được tai nạn, tránh được thiệt hại.
c. Yên ổn về trật tự và chính trị và xã hội.
Câu 7: Hãy gạch chân dưới từ có tác dụng nối các vế của câu ghép sau.
- Hôm nay là ngày giỗ cụ tổ năm đời của thần, nhưng thần không có mặt ở nhà.
- Súng kíp của ta mới bắn được một phát thì súng của họ đã bắn được năm, sáu mươi phát.
Câu 8: Sử dụng các cặp từ quan hệ ( vì…nên; nếu… thì; Mặc dù… nhưng; chẳng những…mà) để nối các vế câu ghép sau cho thích hợp:
a/ …………chủ nhật này trời đẹp………. chúng ta sẽ đi cắm trại.
b/ ............... hoa sen đẹp.......... ..nó còn tượng trưng cho sự thanh khiết của tâm hồn Việt Nam.
Câu 9 : Hai câu: “ Mấy chục năm đã qua, chiếc áo còn nguyên như ngày nào mặc dù cuộc sống của chúng tôi đã có nhiều thay đổi. Chiếc áo đã trở thành kỉ vật thiêng liêng của tôi và cà gia đình tôi” liên kết với nhau bằng cách nào?
a. Bằng cách thay thế từ ngữ.
b. Bằng cách lặp từ ngữ
c. Bằng cả hai cách thay thế và lập từ ngữ.
Câu 10: Tìm những từ đồng nghĩa với từ “công dân” .
................................................................................................................................................................................................................................................................................................
B.KIỂM TRA VIẾT
I. CHÍNH TẢ(5 điểm ).
GV đọc cho học sinh viết bài : Hội thổi cơm thi ở Đồng Văn ( SGK Tiếng Việt 5 tập 2 trang 83) đoạn: Từ “ Hội thổi cơm,…….cáy thành ngọn lửa.”

II. TẬP LÀM VĂN: ( 5 điểm )
Đề bài: Tả một đồ vật trong nhà mà em thích nhất.

ĐÁP ÁN:

A.Kiểm tra đọc:
I. Đọc thầm và trả lời câu hỏi.( mỗi câu đúng được 0,5 điểm )
Câu 1: c. Nhà tư sản
Câu 2: b. Nguyễn Lương Bằng
Câu 3: c. 24 đồng
Câu 4: b. Hàng trăm tấn thóc
câu 5: Biểu dương nhà tư sản yêu nước Đỗ Đình Thiện ủng hộ và tài trợ tiền của cho Cách mạng.
Câu 6: c. Yên ổn về trật tự và chính trị và xã hội.
Câu 7: - nhưng ( 0,25đ)
- thì (0,25đ)
Câu 8: a/ Nếu… thì(0,25đ)
c/ Chẳng những…mà (0,25đ)
Câu 9 : b. Bằng cách lặp từ ngữ
Câu 10: Nhân dân, dân chúng ( dân)
B. Kiểm tra viết.
 
Gửi ý kiến