ĐỀ KTGHKI

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Phú Quốc (trang riêng)
Ngày gửi: 11h:52' 22-10-2017
Dung lượng: 156.0 KB
Số lượt tải: 6
Số lượt thích: 0 người
Thứ………, ngày … tháng … năm 20……

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I


Môn : Toán


Thời gian : 40 Phút


Năm học : 2017 – 2018.ĐỀ BÀI
Em hãy khoanh vào chữ cái trước ý đúng:
Bài 1: Hai mươi bốn đơn vị, một phần mười, tám phần trăm được viết là ?: (0,5điểm)
A. 24,18
B. 24,108
C. 24,018
D. 24,0108

Bài 2: Phân số  viết dưới dạng số thập phân là: (0,5điểm)
A. 0,065
B. 0,65
C. 6,05
D. 6,5

Bài 3: Phần nguyên của số 1942,54 là :(0,5điểm)
A. 54
B. 194254
C. 1942
D. 1924,54

Bài 4: Chữ số 5 trong số thập phân 1942,54 có giá trị là ? (0,5điểm)
A. Phần triệu
B. Phần trăm
C. Phần mười
D. Phần nghìn

Bài 5: 7cm29mm2 = ..............cm2 số thích hợp viết vào chỗ chấm là: (0,5điểm)
A. 79
B.790
C. 7,09
D. 7900

Bài 6: Chiều dài 30m, chiều rộng 15m. Chu vi của một hình chữ nhật là. (0,5điểm)
A. 80 m
B. 70 m
C. 90 m
D. 60 m

Bài 7: Điền dấu < ; > ; = ; thích hợp vào chổ chấn: (3điểm)
a)  … 1

b)  .... 

c) 3,125 ... 2,075

d) 56,9 ... 56

e) 42dm4cm ... 424cm

h) 9kg ... 9000g

Bài 8: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: (1 điểm)
a) 1,5 tấn = ……………kg b) 5000m2 = ………. ha
Bài 9: Viết các số thập phân sau theo thứ tự từ bé đến lớn: (1điểm)
34,075; 34,175; 34,257; 37,303; 37,329; 37,314
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 10: Một đội trồng rừng trung bình cứ 4 ngày trồng được 1500 cây thông. Hỏi trong 12 ngày đội đó trồng được bao nhiêu cây thông ? (2 điểm)
Bài giải
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN “TOÁN” LỚP 5
Em hãy khoanh vào chữ cái trước ý đúng: 0,5 điểm
Bài
1
2
3
4
5
6


Khoanh đúng
A
B
C
C
C
C


Điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm


Bài 7: Điền dấu thích hợp vào chổ chấn: (3 điểm)
a)  < 1

b)  < 


c) 3,125 > 2,075


d) 56,9 > 56

e) 42dm4cm = 424dm

h) 9kg = 9000gBài 8: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: (1 điểm)
a) 1,5 tấn = 1500 kg b) 5000m2 = 0,5ha

Bài 9: Viết các số thập phân sau theo thứ tự từ bé đến lớn: (1 điểm)
34,075; 34,175; 34,257; 37,303; 37,314; 37,329
Bài 10: Một đội trồng rừng trung bình cứ 4 ngày trồng được 1500 cây thông. Hỏi trong 12 ngày đội đó trồng được bao nhiêu cây thông ?(2 điểm)
Bài giải
12 ngày gấp 4 ngày số lần là: (0,25đ)
12 : 4 = 3 (lần) (0,75đ)
Số cây thông đội đó trồng được trong 12 ngày là: (0,25đ )
1500 x 3 = 4500 (cây) (0,5đ)
Đáp số: 4500 cây thông. (0,25 đ)
Lưu ý: Học sinh làm: Trung bình một ngày đội đó trồng được là: (0,25đ)
1500 : 4 = 375(cây) (0,25đ)
Số cây thông đội đó trồng được trong 12 ngày là: (0,25đ )
375 x 12 = 4500 (cây) (0,5đ)
Đáp số: 4500 cây thông. (0,25 đ)
Thứ
 
Gửi ý kiến