ĐỀ KTCKI L2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Phú Quốc (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:07' 03-12-2011
Dung lượng: 355.5 KB
Số lượt tải: 110
Số lượt thích: 0 người

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ I
NĂM HỌC 201 – 201
Môn: Toán – Lớp 2

*****************************

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM:
Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
1. 19 – 9 – 5 = ……
A. 5 B. 33 C. 15 D. 23
2. Ngày 22 tháng 12 là ngày thứ năm, sau đó 3 ngày là ngày nào và là ngày thứ mấy ?
A. Thứ 2 ngày 19 B. Thứ hai ngày 26
C. Chủ nhật ngày 25 D. Thứ bảy ngày 25
3. Hình bên có:
1 hình tứ giác và 2 tam giác
1 hình tứ giác và 3 tam giác
2 hình tứ giác và 3 tam giác
3 hình tứ giác và 3 tam giác

4. Giá trị của X trong biểu thức 28 – X = 8 là:
A. 36 B. 8 C. 18 D. 20

II. PHẦN TỰ LUẬN:
Bài 1. Điền dấu >, <, =
a, 17 – 5 …. 15 – 3
18 – 9 …. 18 – 6
b, 16 – 7 …. 15 – 7
16 – 8 …. 17 – 8


Bài 2: Tìm x, biết:
x + 16 = 34
……………………..
……………………...
62 –x = 47
……………………..
……………………...
26 + x = 53
……………………..
……………………...


Bài 3. Đặt tính rồi tính:
64 – 28
.............................
..............................
..............................
93 – 7
.............................
..............................
..............................
44 +26
.............................
..............................
..............................
21 + 30
.............................
..............................
..............................


Bài 4. Mảnh vải màu xanh dài 44 dm, mảnh vải màu trắng ngắn hơn mảnh vải màu xanh 26 dm. Hỏi mảnh vải màu trắng dài bao nhiêu đề xi mét ?

Bài 5. Một cửa hàng có 48 kg gạo nếp và gạo tẻ, trong đó có 28 kg gạo nếp. Hỏi cửa hàng có bao nhiêu kg gạo tẻ ?

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ I
NĂM HỌC 201 - 201
MÔN: TIẾNG VIỆT - Lớp 2
Thời gian làm bài: phút
******************************
CHÍNH TẢ (Nghe – viết): (Thời gian đọc – chép : phút)
Gv đọc cho học sinh viết đoạn: “Bây giờ Hoa đã là chị …. đưa võng ru em ngủ” trong bài Bé Hoa. (TV 2, tập 1, trang 121)


 
Gửi ý kiến