ĐÊ KT CUỐI HKI NH 2014-2015

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Phú Quốc (trang riêng)
Ngày gửi: 13h:46' 23-01-2015
Dung lượng: 87.5 KB
Số lượt tải: 111
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ KIỂM TRA TOÁN HK1

Câu 1: (1đ) Chữ số 8 trong số thập phân 14,38 có giá trị là :
a/ 8 b/ 80
c/ 8/10 d/ 8/100
Câu 2: (2 đ) Đặt tính rồi tính
a/ 164, 37 + 509,4 b/ 70,45 – 23,48
Câu 3: (1đ) Tìm x
X + 2,7 = 8,8 +3,6
Câu 4: (1đ) Tính giá trị của biểu thức 3,42 : 0,57 x 8,4
Câu 5: (1đ) 3kg 5g bằng bao nhiêu kí- lô-gam?
a/ 35 b/ 350
c/ 305 d/ 3005
Câu 6: (1đ) Hình tam giác có độ dài đáy là 8cm và chiều cao là 6cm thì diện tích hình tam giác đó là:
a/ 22 cm2 b/ 23 cm2
c/ 24 cm2 d/ 25 cm2
Câu 7: (1đ) Một hình tam giác có độ dài đáy là 30 cm, chiều cao bằng 1/2 độ dài đáy. Tính diện tích hình tam giác đó.
Câu 8: (2 đ) Khối lớp Năm của một trường tiểu học có 150 học sinh, trong đó có 52,5% là học sinh gáii. Hỏi khối lớp Năm của trường đó có bao nhiêu học sinh trai ?

1/ Đáp án Toán
Câu 1: ý d / 8/100 (1đ)
Câu 2: a/ 164, 37 + 509,4 = 673,77 (1đ)
b/ 70,45 – 23,48 = 46,97 (1đ)
Câu 3: X + 2,7 = 8,8 + 3,6 (1đ)
X + 2,7 = 12,4
X = 12,4 – 2,7
X = 9,7
Câu 4 : 3,42 : 0,57 x 8,4 (1 đ)
= 6 x 8,4
= 50,4
Câu 5: ý d/ 3005 (1 đ)
Câu 6: ý c/ 24 cm 2 (1 đ)

Câu 7: Chiều cao hình tam giác là: (1 đ)
30 : 2 = 15 (cm)
Diện tích hình tam giác là :
30 x 15 : 2 = 225 (cm 2)
Đáp số : 225 cm2
Câu 8: Cách 1: ( 2 đ )
Số học sinh gái của khối lớp Năm là:
150 x 52 : 100 = 78 (học sinh)
Số học sinh trai của khối lớp Năm là:
150 – 78 = 72 (học sinh)
Đáp số : 72 học sinh trai

Cách 2: Tỉ số phần trăm học sinh trai là :
100 % - 52 % = 48 %
Số học sinh trai của khối lớp Năm là:
150 x 48 : 100 = 72 (học sinh)
Đáp số : 72 học sinh trai


ĐỀ KIỂM TRA LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ HK1

Câu 1: (1đ) Thực dân Pháp nổ súng xâm lược nước ta vào:
a/ Ngày 21-12-1873 b/ Ngày 5-6-1862
c/ Ngày 1-9-1858
Câu 2: (1đ) Chủ trương cứu nước của Phan Bội Châu là:
a/ Dựa vào Nhật để xây dựng lực lượng đánh Pháp
b/ Canh tân đất nước để làm cho dân giàu, nước mạnh.
c/ Tự lực, tự cường
Câu 3: (1đ) Người có vai trò quan trọng nhất trong việc thống nhất các tổ chức cộng sản ở Việt Nam là:
a/ Trần Phú b/ Nguyễn Aùi Quốc c/ Trịnh Đình Cửu
Câu 4: (1đ) Để xố nạn mù chữ, chúng ta đã tiến hành:
a/ Phát động phong trào xố nạn mù chữ
b/ Mở thêm trường học, trẻ em nghèo được đi học, người biết chữ dạy cho người chưa biết chữ.
c/ Tất cả các ý trên đều đúng.
Câu 5: (1đ) Những hình ảnh được mô tả dưới đây diễn ra ở đâu, vào thời gian nào và gắn liền với sự kiện lịch sử gì?
Một vùng trời bát ngát cờ và hoa
Già trẻ, gái trai đều xuống đường
Những dòng người từ các ngả tập trung về.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Câu 6: (1đ) Việt Nam nằm trên bán đảo :
a/ Đông Dương b/ Mã Lai
Câu 7: (1đ) Vùng đồi núi nước ta chiếm:
a/ 1/4 diện tích lãnh thổ b/ 3/4 diện tích lãnh thổ
c/ 2/3 diện tích lãnh thổ
 
Gửi ý kiến