Bài 17. Châu Á

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Phú Quốc (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:04' 09-01-2020
Dung lượng: 5.4 MB
Số lượt tải: 3
Số lượt thích: 0 người
ĐỊA LÍ
LỚP 5C.
GIÁO VIÊN: NGUYỄN PHÚ QUỐC.
TRƯỜNG TIỂU HỌC C NHƠN MỸ.
CHÂU Á.
Quan sát hình1:
Và cho biết trong lược đồ có mấy đại dương? đó là những đại dương nào?
Có mấy châu lục? Đó là những châu lục nào?
Hình 1
Thứ tư, ngày 08 tháng 01 năm 2020
Địa lý
CHÂU Á
Các đại dương:
Thái Bình Dương
Đại Tây Dương
Thái Bình Dương
Ấn Độ Dương
Bắc Băng Dương
Thứ tư, ngày 08 tháng 01 năm 2020
Địa lý
CHÂU Á
6 châu lục:
Châu Mĩ
Châu Phi
Châu Âu
Châu Á
Châu
Nam Cực
Châu
Đại
Dương
Thứ tư, ngày 08 tháng 01 năm 2020
Địa lý
CHÂU Á
Châu Á
Thứ tư, ngày 08 tháng 01 năm 2020
Địa lý
CHÂU Á
Châu Á
Thứ tư, ngày 08 tháng 01 năm 2020
Địa lý
CHÂU Á
1. Vị trí địa lí và giới hạn
Quan sát lược đồ và trả lời các câu hỏi:
1.Châu Á nằm ở bán cầu nào, trải dài từ vùng nào đến vùng nào trên trái đất?
Thứ tư, ngày 08 tháng 01 năm 2020
Địa lý
CHÂU Á
1. Vị trí địa lí và giới hạn
- Châu Á nằm ở bán cầu Bắc, trải dài từ cực Bắc tới quá Xích đạo.
Thứ tư, ngày 08 tháng 01 năm 2020
Địa lý
CHÂU Á
1. Vị trí địa lí và giới hạn
- Châu Á nằm ở bán cầu Bắc, trải dài từ cực Bắc tới quá Xích đạo.
- Phía bắc giáp Bắc Băng Dương, phía đông giáp
Thái Bình Dương, phía nam giáp Ấn Độ Dương, phía tây nam giáp với châu Phi, phía tây và tây bắc giáp với Châu Âu.
2.Các phía của Châu Á tiếp giáp với các châu lục
và đại dương nào?
Địa lý
CHÂU Á
Bảng số liệu về diện tích các châu lục
-Dựa vào bảng số liệu, so sánh diện tích châu Á với diện tích của các châu lục khác?
Châu Á có diện tích lớn nhất trong các châu lục trên thế giới.
Địa lý
CHÂU Á
Bảng số liệu về diện tích các châu lục
So sánh dân số châu Á với dân số của các châu lục khác?
Châu Á có dân số đông nhất trong các châu lục trên thế giới.
Thứ tư, ngày 08 tháng 01 năm 2020
Địa lý
CHÂU Á
1. Vị trí địa lí và giới hạn
Châu Á nằm ở bán cầu Bắc, có diện tích lớn nhất trong các châu lục trên thế giới.
2. Đặc điểm tự nhiên
Hoạt động 2: Thảo luận nhóm 2
- Quan sát lược đồ hình 3, chỉ và nêu tên các khu vực của Châu Á?
Thứ tư, ngày 08 tháng 01 năm 2020
Địa lý
CHÂU Á

Quan sát lược đồ, chỉ và nêu tên các khu vực của châu Á
Địa lý
CHÂU Á
Địa lý
CHÂU Á
Đặc điểm tự nhiên
Địa lý
CHÂU Á
Đặc điểm tự nhiên
Địa lý
CHÂU Á
Đặc điểm tự nhiên
Địa lý
CHÂU Á
Đặc điểm tự nhiên
Địa lý
CHÂU Á
- Quan sát các hình ảnh trong hình 2, rồi tìm trên hình 3 các chữ cái a, b, c, d, e, cho biết các cảnh thiên nhiên đó chụp ở những khu vực nào của Châu Á?
Nhìn lược đồ đọc tên một số dãy núi lớn của châu Á?
Dãy Hi-ma-lay-a
Dãy Côn Luân
Dãy Thiên Sơn
Dãy U-ran
Dãy Cap-ca
CHÂU Á
Nhìn lược đồ đọc tên một số đồng bằng lớn của châu Á?

ĐB Tây Xi-bia
ĐB Hoa Bắc
ĐB Lưỡng Hà
ĐB S Mê Công
ĐB Ấn Hằng
CHÂU Á
 
Đặc điểm tự nhiên
Địa lý
CHÂU Á
Du lịch qua màn ảnh nhỏ
1. Vị trí địa lí và giới hạn
Châu Á nằm ở bán cầu Bắc, có diện tích lớn nhất trong các châu lục trên thế giới.
2. Đặc điểm tự nhiên
- Thiên nhiên của Châu Á rất đa dạng.
- Châu Á có nhiều dãy núi và đồng bằng lớn. Núi và cao nguyên chiếm ¾ diện tích Châu Á.
Thứ tư, ngày 08 tháng 01 năm 2020
Địa lý
CHÂU Á
Hàn đới
Hàn đới
Nhiệt đới
Nhiệt đới
Ôn đới
Ôn đới
Châu Á có những đới khí hậu nào?
Châu Á có đủ các đới khí hậu: nhiệt đới, ôn đới, hàn đới
Tại sao châu Á lại có đủ các đới khí hậu như vậy?
Địa lý
CHÂU Á
1. Vị trí địa lí và giới hạn
Châu Á nằm ở bán cầu Bắc, có diện tích lớn nhất trong các châu lục trên thế giới.
2. Đặc điểm tự nhiên
- Thiên nhiên của Châu Á rất đa dạng.
- Châu Á có nhiều dãy núi và đồng bằng lớn. Núi và cao nguyên chiếm ¾ diện tích Châu Á.
- Châu Á có đủ các đới khí hậu
Thứ tư, ngày 08 tháng 01 năm 2020
Địa lý
CHÂU Á
BÀI HỌC
Châu Á nằm ở bán cầu Bắc, có diện tích lớn nhất trong các châu lục trên thế giới. Thiên nhiên của châu Á rất đa dạng.
CHÂU Á
Thứ tư, ngày 08 tháng 01 năm 2020
Địa lý
Nằm ở bán cầu Bắc.
Giới hạn :
- Có 3 phía giáp biển và đại dương.
Phía Tây và Tây Nam giáp châu Âu và châu Phi.
Đặc điểm tự nhiên :
- 3 phần 4 diện tích là núi và cao nguyên.
Có đủ các đới khí hậu: hàn đới, ôn đới và nhiệt đới.
Vị trí :
CHÂU Á
Địa lý
CHÂU Á
Chuẩn bị bài sau : CHÂU Á (TT)
Trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa trang 104
Thứ tư, ngày 08 tháng 01 năm 2020
Địa lý
CHÂU Á
KíNH CHúC QUý THầY CÔ MạNH KHỏE Và HạNH PHúC
chúc các em chăm ngoan!
 
Gửi ý kiến