Bộ đề KSCL đầu năm NH 2012 - 2013

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Phú Quốc (trang riêng)
Ngày gửi: 06h:19' 12-08-2012
Dung lượng: 96.5 KB
Số lượt tải: 452
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM KHỐI 5
NĂM HỌC: 2012 - 2013
Môn: Toán
(Thời gian: 50 phút).

Họ và tên học sinh: .................................................................Lớp: 5.......

Bài 1: (2điểm) Tính:
a) b)  c)  d)

................................... ..................................... .............................. ...................................
................................... ..................................... .............................. ...................................
.................................. ..................................... .............................. ....................................
.................................. ..................................... .............................. ....................................
.................................. ..................................... .............................. ....................................
Bài 2: (2điểm) Trong các phân số 
a) Phân số nào tối giản? Vì sao?
b) Phân số nào rút gọn được? Hãy rút gọn phân số đó?

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bài 3: (2,5điểm) Số thứ hai hơn số thứ nhất là 60. Nếu số thứ nhất gấp lên 5 lần thì được số thứ hai. Tìm hai số đó?

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Bài 4: (1,5điểm) Tính nhanh:
a) 45 x 370 + 54 x 370 + 370 b) 255 x 15 - 255 x 7 + 255 x 2

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ………………………………………………………………………………………….....

c) 

......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................

Bài 5: (2điểm) Tổng số học sinh tham dự Olympic năm 2010 là 162 em. Biết  số học sinh thi môn Toán bằng  số học sinh thi môn Tiếng Việt. Hỏi có bao nhiêu học sinh dự thi môn Toán?
Bài giải:

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM KHỐI 5
NĂM HỌC: 2012 - 2013
Môn: Tiếng Việt
(Thời gian: 50 phút)


Họ và tên học sinh: .....................................................................Lớp: 5.......


Câu 1: (1điểm) Trong các câu sau, mỗi dấu hai chấm có tác dụng gì?
Đầu đuôi là thế này: Tôi và Tu Hú đang bay dọc một con sông lớn. Chợt Tu Hú gọi tôi: “Kìa, hai cái trụ chống trời !”.

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

Câu 2: (1,5điểm) Tìm những câu kể kiểu “Ai làm gì?” trong đoạn văn sau:
Cuộc sống quê tôi gắn bó với cây cọ. Cha làm cho tôi chiếc chổi cọ để quét nhà, quét sân. Mẹ đựng hạt giống đầy móm lá cọ để gieo cấy mùa sau. Chị tôi đan lá cọ, đan cả mành cọ và làn cọ xuất khẩu.

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 3: (2điểm)
a) Thêm trạng ngữ chỉ nơi chốn cho câu sau:
Các em học sinh cười nói râm ran.
b) Thêm trạng ngữ chỉ thời gian cho câu sau:
Chúng em tổ chức sinh hoạt lớp.

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 4: (2điểm) Chuyển các câu sau thành câu cầu khiến:
a) Nam đi học.
b) Thanh đi lao động.
c) Ngân chăm chỉ.
d) Giang phấn đấu học giỏi.

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 5: (3,5điểm) Viết một đoạn văn ngắn ( từ 7 - 10 câu ) tả một loài hoa mà em yêu thích.
Bài làm:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


ĐỀ KHẢO SÁT ĐẦU NĂM HỌC 2012-2013
MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 4
( Thời gian làm bài 60 phút )
Câu 1: Chính tả(3 điểm)
Bài : Người ăn xin( Tiếng Việt 4 Tập 1 Trang 39)
Nghe viết đoạn: Từ đầu đến " Chẳng có tài sản gì"
Câu 2: (2 điểm)
Tìm một từ ghép có nghĩa tổng hợp, một từ ghép có nghĩa phân loại và một từ láy có tiếng "trong". Đặt câu với một từ vừa tìm được.
Câu 3: (5 điểm) Tập làm văn
Đề bài: Nghe tin quê bạn bị thiệt hại do bão, Hãy viết thư thăm hỏi và động viên bạn em.


Chữ viết và trình bày1 điểm.ĐỀ KHẢO SÁT ĐẦU NĂM HỌC 2012-2013
MÔN TOÁN LỚP 4
( Thời gian làm bài 40 phút )
Câu 1(3 điểm): Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lới đúng
1. Số gồm 12 triệu và 12 đơn vị là:
A. 12212
B. 12121212
C.12000012
D.12121200

2. Giá trị của chữ số 5 trong số 1750432 là
A. 500
B. 50 000
C.500 000
D.503. 7kg 15g= …. g
A. 715
B. 7150
C.7251
D.70154. 3 giờ 15 phút = … phút
A. 315
B. 215
C.195
 
Gửi ý kiến